Essays about: "IF I WERE a fish"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words IF I WERE a fish.

 1. 1. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Matilda Söderqvist; [2019]
  Keywords : Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Abstract : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. READ MORE

 2. 2. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Laura Juvany Canovas; [2019]
  Keywords : ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Abstract : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. READ MORE

 3. 3. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Linnéa Fridén; [2019]
  Keywords : sea urchins; coral health; coral bleaching; algae cover; correlation; influence;

  Abstract : Coral reefs are vital to marine ecology. The population dynamic on coral reefs are complex and sensitive to natural and anthropogenic changes. Various factors can affect the population dynamic and inflict change. Coral bleaching is threatening coral reefs worldwide and is a hot topic in today’s climate challenges. READ MORE

 4. 4. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Daniel Carlsson; [2019]
  Keywords : knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Abstract : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. READ MORE

 5. 5. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Johansson; Isak Landström; [2019]
  Keywords : akvatiska insekter; fisk; flottning; makroevertebrat; vattenekologi; älv;

  Abstract : Flottningen har varit en dominerande del av transporten för skogsråvara sedan skogsindustrierna började växa fram under mitten av 1800-talet. Trots att flottningen idag har upphört är effekterna fortfarande kvarvarande efter den flottledsrensning som utfördes i vattendragen. READ MORE