Essays about: "IF I WERE a fish"

Showing result 1 - 5 of 74 essays containing the words IF I WERE a fish.

 1. 1. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Laura Juvany Canovas; [2019]
  Keywords : ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Abstract : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. READ MORE

 2. 2. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Daniel Carlsson; [2019]
  Keywords : knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Abstract : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. READ MORE

 3. 3. CBA of environmental projects within hydropower

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. READ MORE

 4. 4. Bryr sig baggarna om skogen brinner? : jordlöpares respons på naturvårdsbränning och luckhuggning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Richard Larsson; Maja Nilsson; [2018]
  Keywords : jordlöpare; Carabidae; biologisk mångfald; naturvård; naturvårdsbränning; luckhuggning;

  Abstract : Mänsklig markanvändning har förändrat förekomsten och strukturen av habitat för en stor del av världens växter och djur. I Sverige är skogsbruket mycket omfattande, mekaniserat och effektivt vilket resulterar i att en stor del av landytan är direkt påverkad av skogsskötsel. READ MORE

 5. 5. The effect of wildlife fences on ungulate vehicle collisions

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Freja De Prins; [2018]
  Keywords : ungulate vehicle collision; UVC; roe deer; moose; red deer; fallow deer; wild boar; mitigation; fence end; wildlife fence;

  Abstract : Many of Sweden’s roads are fitted with wildlife fences to decrease the risk of ungulate vehicle collisions (UVCs). Nevertheless has it been observed that at the ends of these fences, the number of collisions actually increases. In this thesis, I examined if collision probability decreased with an increasing dis-tance from the fence end. READ MORE