Essays about: "IHL"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word IHL.

 1. 1. Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Felicia Gustafsson; [2020]
  Keywords : Nuclear Weapons; Advisory Opinion; International Court of Justice; Legal Development; International Community; United Nations General Assembly; International Law; Law and Political Science;

  Abstract : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. READ MORE

 2. 2. The Interaction between International Human Rights Law and International Humanitarian Law: Seeking the most effective protection for children in armed conflicts

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Hande Güler; [2019]
  Keywords : Human Rights; International Humanitarian Law; International Human Rights Law; Rights of Children; Legal analysis; Rights of children in armed conflicts;

  Abstract : Since children are particularly vulnerable in armed conflicts, they are conferred legal protection under International law, like in the International Humanitarian Law and International Human Rights Law. Despite of international legislation, the situation of children remains critically worrying with numerous ongoing armed conflicts and instabilities globally. READ MORE

 3. 3. Nuclear Weapons in the 21th Century - A Legal Examination of the Possession of Unmodern Nuclear Weapons and International Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jacob Klingberg; [2019]
  Keywords : Public international law; Nuclear weapons; Law and Political Science;

  Abstract : In its Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, the ICJ affirmed that the principles and rules of IHL and international environmental law are applicable to the question of nuclear weapons. Further, the effects of a nuclear weapon explosion are undoubtedly disastrous, it is however not the effects of a detonation that separates unmodern nuclear weapons from modern nuclear weapons, it is their respective level of security. READ MORE

 4. 4. The Buck Stops Where? - Private Military Companies in Armed Conflict and Viable Paths to Accountability for Violations of International Humanitarian Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Ludvig Hambraeus; [2019]
  Keywords : public international law; international humanitarian law; private military contractors; private actors in armed conflicts; Law and Political Science;

  Abstract : “The buck stops here”. Så stod det skrivet på det lilla plakatet på president Trumans skrivbord. Detta budskap, lika allmängiltigt idag som 1953, borde verka som en påminnelse om värdet av ansvar och möjligheten till utkrävande av detsamma från alla instutioner och personer med inflytande över människors liv och välmående. READ MORE

 5. 5. Sanctions as a tool for compliance : A quantitative study on violations of international humanitarian law and imposition of economic sanctions

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Author : Johanna Mäkinen; [2019]
  Keywords : economic sanctions; international humanitarian law; child soldiers; terror; torture; sexual violence; one-sided violence;

  Abstract : The 1990’s did not only see the end of the Cold War, it experienced several man-made humanitarian crises, an emerging debate on the responsibility to protect, and an increased number of sanctions. All at the same time. READ MORE