Essays about: "ILLUSTRATION"

Showing result 1 - 5 of 271 essays containing the word ILLUSTRATION.

 1. 1. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Keywords : hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Abstract : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. READ MORE

 2. 2. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE

 3. 3. Apocalypse Fatigue

  University essay from Konstfack/Grafisk design & illustration

  Author : Amanda Islam Gustafsson; [2022]
  Keywords : Apocalypse; Illustration; Utopia; Dystopia; Organisms; Animism; Spirituality; Visual sustainability; Nature; Apokalyps; Illustration; Utopi; Dystopi; Organismer; Animism; Andlighet; Visuell Hållbarhet; Natur;

  Abstract : In this project I am exploring 6 different life forms; snail, slime mold, frog, rock, moss, and fungi. I am approaching these life-forms as agent entities for me to channel, and act for them as vessels. READ MORE

 4. 4. Aqua Quality Monitoring System : An Aid to Aquafarmers

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Bhaskar Nagireddy; Sri Ram Nagubathula; [2022]
  Keywords : Aquaculture; Calibration; Dissolved oxygen; Marine; pH; Water quality; Turbidity.;

  Abstract : Aquaculture is a multibillion-dollar industry that meets the demand for marine food while enhancing sustainability. Farmers in this area encounter a finite number of issues. The difficulties experienced by aquafarmers in assessing water quality are described in the chapter 3 of  this report. READ MORE

 5. 5. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE