Essays about: "IMO europe"

Found 5 essays containing the words IMO europe.

 1. 1. Inclusion of maritime transportation in the European Union Emission Trading System - A study investing the effects on the Swedish forest industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Caroline Ferning; [2021-06-18]
  Keywords : EU ETS; Swedish forest industry; Competitiveness; Shipping; Maritime transportation;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Southern Route or Northern Sea Route--Whether seaworthiness impacts a ship-owners decision on what route to travel

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Lisa Hulthén; [2013]
  Keywords : Obligatoriska kontrollerade ämnesord seaworthiness; Law and Political Science;

  Abstract : En stor del av världens sjötransporter går mellan Asien och Europa. Idag är den södra rutten genom Suez-kanalen populärast, men efter att isen i Arktis börjat smälta har den norra rutten öppnats upp som en möjlig utmanare till den södra rutten och skeppsägare ställs nu inför ett val. READ MORE

 3. 3. Korean Perspectives on Ship Recycling

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Min A Lee; [2012]
  Keywords : Ship recycling; Europe; Korea; Inventory of Hazardous Material; Hong Kong Convention; Business and Economics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Ship recycling activities are mainly taking place in South Asian countries and China. A number of dangerous old ships scrapped in these countries are being sent from developed countries, including Europe. READ MORE

 4. 4. Ballast Water Management Legal Approaches

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Li Ohlsson; [2012]
  Keywords : Ballast water; Environmental Law; Law and Political Science;

  Abstract : Spridningen av främmande invasiva arter i den marina miljön genom barlastvatten och andra bärare har blivit fastställt som ett av de fyra största hoten mot världshaven, men trots detta har problemet blivit lite uppmärksammat av allmänheten. Under de senaste decennierna har spektakulära fall av invasioner, såsom t.ex. READ MORE

 5. 5. Europeanization of International Law in the Context of Shipping

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Kristina Olsson; [2008]
  Keywords : Sjörätt; Law and Political Science;

  Abstract : The international character that surrounds the shipping industry has traditionally meant that rules regarding the public law of the sea or the private maritime law are internationally regulated through regulations, state practice, international conventions or international customary law. Since the 1970s, there has been an increasing concern for both the marine environment and the safety onboard ships and this international concern has been reflected in conventions issued and adopted by the United Nation's maritime organ: The International Maritime Organisation (IMO). READ MORE