Essays about: "INTERNATIONAL business"

Showing result 26 - 30 of 1294 essays containing the words INTERNATIONAL business.

 1. 26. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Abstract : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). READ MORE

 2. 27. How Marketing Managers Work with Social Media and Measure its Effectiveness : A multiple-case study focusing on the B2B context

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Amanda Lindholm; Swic Carl-Fredrik; Alm Olivia; [2019]
  Keywords : Social media; Measurements; Effectiveness; Business-to-Business;

  Abstract : In the past few years, a topic that has caught much attention by academia is the rather new concept of ‘social media’. Today, it is expected by business-to-business organizations to involve social media in their marketing activities. READ MORE

 3. 28. Conquering the Global Village of Artificial Intelligence- it’s not always cheap and cheerful : A qualitative study on how Artificial Intelligence companies internationalise to the BRIC countries

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Sofie Bengtsson; Sofia Rockmyr; [2019]
  Keywords : Artificial Intelligence; Internationalisation; Emerging Markets; BRIC;

  Abstract : Companies within Artificial Intelligence are receiving increased international attention in many industries and the technology is affecting the everyday life of many people, with or without their knowledge. Simultaneous to this development, the BRIC countries have gained a spot in the global sitting room due to their rapid growth and industrialisation, which in its turn has made way for vast business opportunities. READ MORE

 4. 29. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 5. 30. How do B2B companies approach CRM and the management of customer data in today’s era of social media and GDPR? : A Multiple Case Study

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Isabel Degerman; Johanna Eckerbom; Hong Gu; [2019]
  Keywords : Relationship marketing; CRM; CRM systems; Social media; Social CRM; GDPR; Customer data;

  Abstract : This multiple case study focuses on the customer relationship management (CRM) processes and the management of customer data within two international business-to-business (B2B) companies based in the southern parts of Sweden.  This study explores and compares these companies’ approaches to CRM in today’s era of social media and the General Data Protection Regulation (GDPR). READ MORE