Essays about: "IPS"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the word IPS.

 1. 1. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Author : Jonathan Peterson; [2020]
  Keywords : Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Abstract : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. READ MORE

 2. 2. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Author : Isabelle Andersson; [2020]
  Keywords : indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. READ MORE

 3. 3. 3D Bioprinting Meniscus for Future Tissue Replacement in Osteoarthritis Affected Knee Joints

  University essay from Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik

  Author : Ida Pettersson; Amanda Olsson Widjaja; [2020]
  Keywords : Alginate; Articular Cartilage; Bioink; Induced Pluripotent Stem Cells; Meniscus; Nanofibrillated Cellulose; Osteoarthritis; Screening; 3D Bioprinting;

  Abstract : Progressive cartilage defects in human knee joints are a worldwide health issue that exposes a great burden on society as well as on single individuals. Sudden traumas to the knees can induce tears in the structures of the joints such as the articular cartilage and the meniscus. READ MORE

 4. 4. Smartphone Based Indoor Positioning Using Wi-Fi Round Trip Time and IMU Sensors

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Gustav Aaro; [2020]
  Keywords : Wi-Fi RTT; Indoor positioning; FTM; Android; Smartphone; Sensor fusion; IPS;

  Abstract : While GPS long has been an industry standard for localization of an entity or person anywhere in the world, it loses much of its accuracy and value when used indoors. To enable services such as indoor navigation, other methods must be used. A new standard of the Wi-Fi protocol, IEEE 802. READ MORE

 5. 5. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonatan Johansson; [2020]
  Keywords : barkborre; avverkning; bekämpning;

  Abstract : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. READ MORE