Essays about: "IRAP"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word IRAP.

 1. 1. Conformational Changes in Insulin Regulated Aminopeptidase

  University essay from Uppsala universitet/Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

  Author : Sebastian Moes; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Global disease burden due to age related cognitive decline and dementias, especially Alzheimer’s disease, are a growing public health problem. Current treatments fail to completely prevent or cure dementia. READ MORE

 2. 2. Study of the in-flight calibration of theSVOM/ECLAIRs instrument

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Jakob Östberg; [2020]
  Keywords : Telescope; calibration; gamma-ray; burst; ECLAIRs; SVOM; IRAP;

  Abstract : The Space based multi-band Variable astronomical Object Monitor (SVOM) is a x- andgamma-ray telescope with the primary objective of observing gamma-ray bursts. Themission is a cooperation between the French and Chinese space agencies and will be launchedin 2021. READ MORE

 3. 3. Autologous conditioned serum och platelet rich plasma : innehåll och användning vid osteoartrit och senskador hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johan Lundgren; [2018]
  Keywords : autologt konditionerat serum; ACS; ; IRAP; Platelet Rich Plasma; PRP;

  Abstract : Rörelsestörningar hos hästar är ett problem med många orsaker, exempelvis trauma eller överbelastning. Som behandlande veterinär finns det flera behandlingsmetoder att välja mellan. Autologa behandlingsmetoder växer sig starkare och används idag av många, trots att behandlingarna inte är helt utredda till innehåll och funktion. READ MORE

 4. 4. Behandling med autologt konditionerat serum vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Stephanie Brodd; [2016]
  Keywords : osteoartrit; ledinflammation; autologt konditionerat serum; ACS; IRAP; osteoarthritis; joint disease; autologous conditioned serum;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är en låggradig inflammatorisk och progressiv ledsjukdom som ofta drabbar hästar och som karaktäriseras av degeneration av de ingående strukturerna i den synoviala leden. Sjukdomen har en hög prevalens, är ekonomiskt kostsam för djurägaren och kan innebära slutet på karriären för en tävlingshäst. READ MORE

 5. 5. Synthesis of Insulin-Regulated Aminopeptidase (IRAP) inhibitors

  University essay from Uppsala universitet/Analytisk kemiUppsala universitet/Avdelningen för organisk farmaceutisk kemi

  Author : Faith Agalo; [2015]
  Keywords : Non-peptide IRAP inhibitors; microwave synthesis; cognitive imparement; cognitive enhancers; Alzheimer s disease; spirooxindole dihydroquinazolinone; Angiotensin IV;

  Abstract : The need for alternative cognitive enhancers has risen due to the fact that clinical trial results of the drugs currently approved for treating these disorders have not been satisfactory. IRAP has become a possible drug target for treating cognitive impairment brought about by Alzheimer’s disease, head trauma or cerebral ischemia, among others. READ MORE