Essays about: "ISCC"

Found 2 essays containing the word ISCC.

 1. 1. Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen : en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jessica Sandervig; Sophia Ulfstedt; [2014]
  Keywords : CSR; ansvar; certifiering; standarder; GRI; ISO 26000; CSR Performance Ladder; ISCC;

  Abstract : Användandet av etiska standarder som inbegriper sociala, miljömässiga och ekonomiska värden har blivit allt mer vanligt under de senaste åren. Detta på grund av en större efterfrågan från konsumenter. En av de branscher där intressenter efterfrågan ett större samhällsansvar (CSR) är inom livsmedelsbranschen. READ MORE

 2. 2. Biomass or Biomess?: Examining sustainability schemes as way to address stakeholder concerns over the use of forest biomass

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Charlotte Ulrike Sluka; [2012]
  Keywords : Renewable energy; woody biomass; sustainability certification; stakeholder opinions; utilities; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Stakeholders are voicing concerns over the social and environmental impacts of components of Europe’s renewable energy strategy that will significantly increase the region’s demand for forest biomass. Energy companies must address these concerns if they are to manage financial, reputational, regulatory and competitive risks. READ MORE