Essays about: "ISO 14001"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words ISO 14001.

 1. 1. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Andreas Aldin; Adrian Michaelsson; [2019]
  Keywords : motivation; kommunikation; ledningssystem; MLS; miljö; ISO 14001; Miljöarbete; Miljömål;

  Abstract : Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. READ MORE

 2. 2. An investigation of what the changes in ISO 14001:2015 mean from an organisational perspective

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Hanna Svartson; [2017]
  Keywords : Sustainable Development; ISO 14001; Environmental Management System; Employee Engagement;

  Abstract : The implementation of an environmental management system such as the standard ISO 14001 is a common way to manage environmental responsibilities in an organisation. In 2015 ISO 14001 was updated with some major changes like Annex SL, management engagement, strategic engagement, risk-based thinking, life cycle perspective, improved environmental management and interested parties. READ MORE

 3. 3. Influencing Factors in the Implementation of Green Management Practices : A Qualitative Study regarding Swedish SMEs in Logistics

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Oliver Cronstam; Jacob Grönberg; [2017]
  Keywords : Green Management; Environmental Management Systems; Green Supply Chain Management;

  Abstract : The subject of green management is today relatively unexplored in existing literature, especially regarding SMEs in logistics. To bridge this gap this study aims to find what factors influence the implementation of green management for SMEs in logistics. READ MORE

 4. 4. Adapting to ISO 14001:2015

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : Robin Jensen; Shanna Moen Bondesson; Christina Säther; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Integrating sustainability in the core business : From global goals to local application

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Gustav Frid; [2016]
  Keywords : Environment; Management; Sustainability; Consulting; Business; ISO;

  Abstract : In 2016, the work towards a more sustainable world increased momentum when the new 17 Sustainable Development Goals (SDG) came into force. Now the SDGs will serve as a global agreement in the work towards ending all forms of poverty, fight inequality and tackle climate change for the next fifteen years. READ MORE