Essays about: "IT SWOT health"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words IT SWOT health.

 1. 1. Analysis of Vertical Farming Business Model : Swegreen Case Study

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Bahareh Maleki; [2022]
  Keywords : vertical farming VF ; business model canvas; business model; SWOT analysis; hydroponic agriculture; urban agriculture; in-store farming;

  Abstract : The world's population is projected to increase to 9 billion by 2050 according to the Food and Agriculture Organization, FAO (2020), and this growth in the earth's population is anticipated to put great pressure on the existing natural resources. It will increase food demand which would intensify agricultural production. READ MORE

 2. 2. Seaweed is Sexy : The consumption and utilisation of seaweed throughout British history and the marketing that surrounds it

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Rhianna Rees; [2019]
  Keywords : Seaweed. Algae. Marketing Theory. History. Environmental. Advertising. Blue Economy.;

  Abstract : Damp, rotting, smelly, rising from the depths, washed up on shorelines. Seaweed (or Macroalgae) has transitioned over time in its position and uses within the British Isles; as discussed in the thesis it has undergone an evolution from its historical use as a source of food in times of desperation, to the superfood it is lauded as today. READ MORE

 3. 3. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Petersson; [2019]
  Keywords : hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Abstract : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. READ MORE

 4. 4. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Keywords : leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Abstract : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. READ MORE

 5. 5. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilie Åberg; [2018]
  Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE