Essays about: "IT management essay"

Showing result 1 - 5 of 267 essays containing the words IT management essay.

 1. 1. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE

 2. 2. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Arvidsson; [2022]
  Keywords : urban greening; green infrastructure; human restoration; landscape design; environmental psychology; landscape analysis;

  Abstract : Today people are described as an integral component of urban green infrastructure which advocates to study human engagement within the use of nature to develop goals and landscape planning in the purpose of achieving better life conditions for city inhabitants. The connectedness to nature has been described as decisive when exploring possible human psychological restoration derived from nature. READ MORE

 3. 3. Rum för kontemplation i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Abstract : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. READ MORE

 4. 4. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Rydiander; [2022]
  Keywords : Naturbaserade lösningar; Ekostaden Augustenborg; Robert L. Thayer; Topofili; Teknofili; Teknofobi; Ideala Landskap; Reella Landskap; Dissonans;

  Abstract : Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. READ MORE

 5. 5. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE