Essays about: "IVF"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word IVF.

 1. 1. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and the effect on apoptosis in early porcine embryo development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Leclercq; [2021]
  Keywords : apoptosis; PFAS; PFOS; PFHxS; IVF; IVP; porcine; pig; embryo; TUNEL; reproduction;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate the effects of PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid) and PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) on early embryo development parameters and apoptosis on day 6 post fertilization in porcine embryos. A second purpose was to evaluate, and establish, the TUNEL assay in our IVF laboratory. READ MORE

 2. 2. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erik Oscar Eriksson; [2020]
  Keywords : nötkreatur; bovin; embryoutveckling; in vitro; IVF; IVP; IVM; PCB; PCB 126; polyklorerade bifenyler;

  Abstract : Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som började framställas i stora mängder under 1930-talet. Kommersiellt har PCB varit tillgängligt som komplexa kemiska blandningar i bland annat bekämpningsmedel, färg, plaster och olika elektriska komponenter. PCB är en grupp av över 200 dioxin- eller icke dioxinlika klorerade kolväten. READ MORE

 3. 3. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Swahn; [2019]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Abstract : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. READ MORE

 4. 4. Feasibility Study on Implementing IVF Hardware to Achieve Human Reproduction in Space

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Shao Heung Tneh; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Äggstockstransporttemperaturens påverkan på embryoutveckling och fettstruktur in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johan Ekelund; [2018]
  Keywords : temperatur; transport; blastocyst; lipid; IVF;

  Abstract : .... READ MORE