Essays about: "Icelandic Horse"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words Icelandic Horse.

 1. 1. Ryttarens hjärtfrekvens på tävling jämfört med träning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Andersson; [2019]
  Keywords : islandshäst; hjärtfrekvens; puls;

  Abstract : Sweden is the third biggest country in the world today when it comes to the population of Icelandic horses. There are mainly two kinds of competitions where anyone can participate. The only demand is a membership in an Icelandic horse association which makes competitions in general easy accessed. READ MORE

 2. 2. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ebba Zetterberg; [2018]
  Keywords : gångart; islandshäst;

  Abstract : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. READ MORE

 3. 3. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Malin Paulsson; [2018]
  Keywords : age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Abstract : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. READ MORE

 4. 4. Effects of altered body weight and body fat content on performance, recovery response and locomotion asymmetry in the Icelandic horse

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Einar Ásgeirsson; [2018]
  Keywords : body weight; body condition score; breed evaluation field test; Icelandic horse; performance; recovery; locomotion asymmetry;

  Abstract : The objective of this thesis was to investigate the effects of altered body weight and body condition score on physiological response to exercise in terms of performance, recovery and locomotion asymmetry in Icelandic horses. Obesity is a commonly rising problem in modern horse management. READ MORE

 5. 5. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Victoria Vesterholm; [2018]
  Keywords : Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Abstract : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. READ MORE