Essays about: "Ida Bertilsson"

Found 3 essays containing the words Ida Bertilsson.

 1. 1. Phenotypic variation for BOAS within four brachycephalic dog breeds : can good welfare be obtained?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Ida Bertilsson; [2019]
  Keywords : BOAS; French bulldog; English bulldog; Pug; Boston Terrier; Conformation; welfare; phenotypic variation; respiration; brachycephaly; dog;

  Abstract : Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) is an upper airway obstruction that was considered the most severe disorder identified according to the Generic Illness Severity Index for Dogs. The aim of this master thesis was to investigate the phenotypic variance correlated to BOAS in the Swedish population of four brachycephalic breeds; English Bulldog, French Bulldog, Pug and Boston Terrier and discuss their welfare implications. READ MORE

 2. 2. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE

 3. 3. City Branding: A research on the collaboration between two organisations and their branding process of Jönköping

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Ida Zedenius; Josefin Lindblom; Johanna Bertilsson; [2014]
  Keywords : City branding; partnership; Jönköping; Destination Jönköping; Jönköping City AB; Jönköpingsfesten; City image;

  Abstract : BackgroundCity branding is an emerging practice that is executed by an increasingnumber of cities all around the world. The concept is used to transform alocation into a destination by applying different strategies. Jönköping is agrowing city in terms of size, revenue and population. READ MORE