Essays about: "Ida Brandt"

Found 2 essays containing the words Ida Brandt.

 1. 1. Animaliska livsmedel på schemat : hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurs 7–9

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Brandt; [2017]
  Keywords : hem- och konsumentkunskap; animaliska livsmedel; djurhållning; slakt; samhällsfrågor; djurvälfärd; konsumtion; enkät;

  Abstract : En allt mindre andel av Sveriges befolkning är verksam inom jordbrukssektorn. Samtidigt ökar såväl konsumtion som import av kött och flertalet andra livsmedel av animaliskt ursprung. Frågor rörande produktion av animaliska livsmedel engagerar allmänheten och får ofta stort utrymme i media. READ MORE

 2. 2. Rituell slakt - med och utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Brandt; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; slakt; rituell; religiös; bedövning; shechtica; dhabiha; kosher; halal; animal welfare; slaughter; ritual; religious; stunning;

  Abstract : Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. READ MORE