Essays about: "Ida Hansén"

Found 5 essays containing the words Ida Hansén.

 1. 1. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ida Hansen; [2021]
  Keywords : Alzheimers sjukdom; canine cognitive dysfunction; djurmodell; humana sjukdomar; hund; jämförande forskning; terapihundar;

  Abstract : Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. READ MORE

 2. 2. Who are we? : Micro-sized companies’ corporate identity on social networking sites

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Ida Hansén; Sara Fredriksson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Corporate identity is something every organization has (Bernstein, 1984, cited in Abratt, 1989, p. 69). Balmer (2001, p. 254 & 257) describes the concept with the question “Whatare we?”. READ MORE

 3. 3. Towards sustainable rural development in Bergslagen : mapping stakeholder opinions as base for action

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Hansen; [2015]
  Keywords : sustainability; ecosystem services; stakeholder participation;

  Abstract : De flesta politiska riktlinjer har idag en hållbar samhällsutveckling som övergripande och gemensam nationell ambition. Det innebär att uppsatta mål för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska nås i samverkan mellan aktörer från olika sektorer och på olika beslutsnivåer. READ MORE

 4. 4. A sexually violent predator - a rupture in U.S criminal punishment; a content analysis of the media response

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Ida Hillerup Hansen; [2014]
  Keywords : sexually violent predator; pedophile anxiety; ableism disability ; U. S. Constitution and constitutional rights; civil commitment; treatment imperative;

  Abstract : This thesis investigated a rupture in the U. S. legal tradition of punishing sexual crime, initiatedby The Community Protection Act of 1990 and the Sexually Violent Predator Statute, that defined the criminal subject as a sexually violent predator. Thus, with this definition was initiated a new legislative innovation. READ MORE

 5. 5. China - The new Corporate Income Tax Law and its effect on Transfer Pricing : and in particular the issue of documentation requirements

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Author : Ida Hansen; Viktoria Lin; [2008]
  Keywords : Transfer pricing; China; documentation requirement; international taxation; income tax; multinational enterprises; Internprissättning; Internationell företagsbeskattning; multinationella koncerner; dokumentationskrav; Kina;

  Abstract : China has had a remarkable development since the late 1970s, when the Chinese government started opening up its internal market for the outside world. The Chinese legislation and the legal system itself have been developing rapidly to adapt to the new economic environment, however not without complications. Many uncertainties still remain. READ MORE