Essays about: "Ida Hultman"

Found 1 essay containing the words Ida Hultman.

  1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
    Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

    Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE