Essays about: "Ida Karlsson"

Showing result 11 - 15 of 17 essays containing the words Ida Karlsson.

 1. 11. Lugn i staden – vad kan det innebära, hur kan det uttryckas?

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Ida Karlsson; [2012]
  Keywords : lugn; kontemplation; hälsa; välbefinnande; ljud; plats; stress;

  Abstract : Uppsatsen behandlar lugn vilken är en subjektiv upplevelse, påverkad av såväl inre som yttre faktorer. Målet är att presentera lugn och dess betydelse utifrån olika infallsvinklar och försöka se på vilket sätt vi människor har behov av att finna lugnet i staden. Samt att analyserna skall leda till enkla sammanfattande illustrationer. READ MORE

 2. 12. Mirroring immigrants and immigration : A critical discourse analysis on how the Swedish state envisioned immigration and immigrants during the 1960’s and the 2000’s

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Ida Karlsson; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 13. Brunnsröjning med kedjeröjsåg - effekter på kvarvarande bestånd

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ida Karlsson; [2011]
  Keywords : björk; gran; inväxning; konkurrens; skador; stubbskott; vertikalröjning;

  Abstract : Vintrarna 2005 och 2007 drabbades södra Sverige av stormarna Gudrun och Per. Konsekven¬serna blev förödande framförallt för skogsbruket. Redan före stormarna fanns det mycket stora arealer ungskog i behov av röjning i Sverige. READ MORE

 4. 14. Har antalet naturvärdesträd i Sverige förändrats mellan 1999-2009?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ida Karlsson; [2010]
  Keywords : naturvärdesträd; generell hänsyn; 30 § SVL;

  Abstract : Forestry and forest products are vital components of the Swedish economy but the forest is also important for recreation, hunting, out-door life and conserving biodiversity. The Swedish Forest Act has two equally important objectives, production and environmental protection. READ MORE

 5. 15. Microcredit and Firm Start-Ups and Survival in Developing Countries

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Author : Ida Henriksson; Clara Karlsson; [2009]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE