Essays about: "Ida Nyström"

Found 1 essay containing the words Ida Nyström.

  1. 1. Tillämpning av ”Muda” vid kartläggning och analys av produktion – för att identifiera slöserier och föreslå förbättringsmöjligheter

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Author : Gabriella Bergsten; Ida Nyström; [2013]
    Keywords : Lean; Muda; Slöserier; Överproduktion; Väntan; Rörelser; Omarbete; Överarbete; Lager; Transport; Outnyttjad kreativitet kompetens;

    Abstract : På Viledas två anläggningar i Norrköping sker tillverkning respektive konvertering av wettexduk. Uppdragsgivaren, Eva Lindell, upplever att det förekommer mycket slöserier i olika former inom konverteringsanläggningen. Vidare upplever Lindell att många av de slöserier som förekommer hos operatörerna kan reduceras. READ MORE