Essays about: "Ida Sperring"

Found 1 essay containing the words Ida Sperring.

  1. 1. ”Andas lite frisk luft för att sedan komma in och få ny ork” : En studie om förskollärares erfarenheter av utomhusvistelsen på förskolan

    University essay from Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Author : Ida Sperring; Sara Salthammer; [2018]
    Keywords : Erfarenhet; Förskola; Förskollärare; Innehåll; Inställning; Syfte; Utevistelse;

    Abstract : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien har varit att undersöka hur sex förskollärare från sex olika förskoleverksamheter beskriver sina erfarenheter om utevistelsen. Tidigare forskning på området har visat på att det finns flera hälsoaspekter med att vistas utomhus, samtidigt som annan forskning visar på att pedagogernas inställning till utevistelse har en stor inverkan på om de väljer att gå ut eller inte. READ MORE