Essays about: "Idaa Söderbäck"

Found 1 essay containing the words Idaa Söderbäck.

  1. 1. Screwed, blued & tattooed : a study concerning disengagement, the journey out of a destructive subculture and challenge of becoming a Smith.

    University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Author : Idaa Söderbäck; Lina Toft; [2014]
    Keywords : Avhopp; brödraskap; destruktiv subkultur miljö; miljö; Mc-gäng; gängtillhörighet; högerexremistiska grupperingar; insatser;

    Abstract : Studiens syfte var att undersöka olika projekt som specifikt arbetar med individer vilka önskar lämna en destruktiv subkultur och miljö. Frågeställningarna berörde vilka faktorer som yrkesutövarna upplever viktiga för individens in- och utträde i/ur en destruktv subkultur, hur det kliniska arbetet kan se ut i dessa projekt samt hur yrkesutövare förhåller sig till de olika faser individen genomgår i processen. READ MORE