Essays about: "Identity"

Showing result 1 - 5 of 1796 essays containing the word Identity.

 1. 1. How to bug Cultural Change in food habits

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jennelie Byström; Ebba Varnauskas Mårtensson; [2019-02-26]
  Keywords : foodie; apperance; resistance; cultural identity; cultural appropriation; food culture; exposure; entomphagy; ento food; insects; marketing;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. How are socioeconomic aspects related to retirement expectations?

  University essay from Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Author : Emma Ahlgren; [2019-01-14]
  Keywords : ;

  Abstract : Previous research has shown that retirement expectations may influenceretirement-related behaviour, while socioeconomic aspects may influenceretirement expectations. Existing literature has investigated several covariatesof retirement expectations, yet socioeconomic aspects have received scarceattention. READ MORE

 3. 3. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Vesterberg; [2019]
  Keywords : kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Abstract : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. READ MORE

 4. 4. Securing the Welfare. Analysing the change in the Social Democrats’ discourse for Third Country Nationals in Denmark and Sweden

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Luís Vilachá Fernández; [2019]
  Keywords : Identity; social democracy; third country nationals; social rights; ideal type analysis;

  Abstract : The Social Democrats in Denmark and Sweden have dominated the socio-political spectrum for decades with a discourse based on the principles of solidarity, equality and freedom. Since the migrant crisis hit the European Union in 2015, these parties have strengthened their discourse towards migration and migrant incorporation concerning their access to the welfare system. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE