Essays about: "Iman Abusharar"

Found 1 essay containing the words Iman Abusharar.

  1. 1. Materialval : återanvändning av markmaterial

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Iman Abusharar; [2020]
    Keywords : markmaterial; betong; tegel; natursten;

    Abstract : Grunden till detta arbete är att utveckla en förståelse för hur betong, tegel och natursten fungerar i våra utemiljöer och hur dessa kan återanvändas. För att kunna påverka materialvalen i våra offentliga miljöer behöver entreprenörer, beställare och projektörer som har möjligheten att påverka börja göra det och hitta lösningar för att få det att fungera hållbart och ekonomiskt. READ MORE