Essays about: "Incitament"

Showing result 1 - 5 of 360 essays containing the word Incitament.

 1. 1. Ökad kolsänka i den svenska skogen : ett intressentperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Adam Hurtig; Emma Häggberg; [2023]
  Keywords : Fallstudie; legitimitet; LULUCF; styrmedel; teorin om planerat beteende;

  Abstract : Dagens klimatpolitik står inför stora förändringar då den går mot att breddas. Åtgärder för att öka upptag av koldioxid från atmosfären blir alltmer väsentligt för att nå 1,5 graders-målet och klimatneutralitet till 2050. READ MORE

 2. 2. Battery storage implementation in Sweden and sizing software development

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Santiago Moreano Rojas; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Due to the rampant growth of the penetration of renewables into the electrical grids across the world, more challenges appear in the way to assure the optimal operation of the energy system. More particularly, in the case of Sweden, the nuclear power decommissioning tendency and the 100% renewable energy target by 2040, set two strong additional motivations for the rise of issues regarding variability, uncertainty, stability, balancing and quality in the grid. READ MORE

 3. 3. How is knowledge transfer management used to improve efficient use of human potential? : A case study of knowledge management at a Swedish manufacturing company

  University essay from KTH/Produktionsutveckling

  Author : Tuva Fors; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Within the manufacturing industry, optimising resource utilisation is crucial for strengthening competitive advantage. However, the significance of acknowledging organisational knowledge as a valuable resource is often overlooked. READ MORE

 4. 4. Comparative Analysis of Factors Contributing to Solar Energy Business Success and Failure in the United States and the European Union : European Market Study and Possible Opportunities for solar Energy as a Service in Europe

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Daniel Mesa Casellas; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : This report shows a comprehensive analysis of the comparison of the energy-as-a-service market in Europe and the United States. The objective of this project was to evaluate the profitability and feasibility of implementing a successful energy-as-a-service business model in Europe. READ MORE

 5. 5. En kritisk granskning av kalkylverktyget BIMitigation : möjligheter och begränsningar i ett användarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Vestlund; [2023]
  Keywords : BIMitigation; bygg- och anläggningsprocessen; hållbar stadsplanering; LCA; växthusgasutsläpp; materialval; Revit;

  Abstract : Detta arbete undersöker nyttan med BIMitigation, ett verktyg som beräknar och visualiserar utsläppen av växthusgaser från anläggningsprojekt. Växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet orsakar varmare temperaturer vilket i sin tur leder till stigande havsnivåer och extremväder såsom skyfall och värmeböljor (Masson-Delmotte et al. READ MORE