Essays about: "Indien"

Showing result 1 - 5 of 134 essays containing the word Indien.

 1. 1. TO EMPOWER OR TO STOP STIGMATISATION? - THE WORK OF THE SHAKTHIDHAMA WOMEN’S REHABILITATION AND DEVELOPMENT CENTER WITHIN INDIAN SOCIETY.

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Klara Levin; [2019]
  Keywords : Empowerment; Gender equality; India; Karnataka; Shakthidhama; Social work; Stigmatisation;

  Abstract : Denna studie undersöker hur pass stor inverkan socialt arbete för empowerment kan ha för individers livsvillkor, om dessa individer samtidigt utsätts för stigmatisering. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och i vilken utsträckning de verksamma på Shakthidhama women’s rehabilitation and development center finner det möjligt att förverkliga deras vision att stödja utsatta kvinnor att återfå sin ”dignitet och jämställdhet i samhället”. READ MORE

 2. 2. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Keywords : Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Abstract : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. READ MORE

 3. 3. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  University essay from

  Author : Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Keywords : Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Abstract : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. READ MORE

 4. 4. A micro-typological study of Pashai varieties in Afghanistan

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Vanessa Quasnik; [2019]
  Keywords : Hindu Kush; Indo-Aryan languages; micro-typology; Pashai; Hindu Kush; Indoariska språk; microtypology; Pashai;

  Abstract : The Hindu Kush region stretches from Afghanistan over Pakistan to North India and is home to what is commonly known as the Dardic languages. The Dardic langagues are a group of Indo-Aryan languages that have in isolation and under contact developed or retained features that can not be found in Indo-Aryan languages outside the region. READ MORE

 5. 5. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Felicia Bergqvist; [2019]
  Keywords : pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Abstract : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. READ MORE