Essays about: "Individanpassad"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word Individanpassad.

 1. 1. Characterization of Radiomics Features Extracted from Images Generated by the 0.35 T Scanner of an Integrated MRI-Linac

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Rebecka Ericsson Szecsenyi; [2020]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Purpose: In an era of personalized oncology where the aim is to give every patient the right treatment at the right time an area of promising research is emerging called radiomics, or quantitative image analysis. The main underlying hypothesis is that pathophysiological information can be found in image texture not visible to the bare eye that can improve diagnosis, treatment adaption or be linked to a certain clinical outcome. READ MORE

 2. 2. Individanpassad marknadsföring i e-handeln : En studie om konsumenters attityd till individanpassade erbjudanden

  University essay from Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Author : Anton Gustafsson; Max Östberg; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov : hur omvårdnaden utförs på två svenska smådjurssjukhus, en intervjustudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Vestlund; Lisa Willhed; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; geriatrisk; katt; omvårdnadsbehov; senior; stationärvårdsavdelning; rådgivning;

  Abstract : Som ett resultat av den ständigt ökande kunskapen och kompetensen inom djursjukvården samt människors tilltagande engagemang och emotionella investering i sina sällskapsdjur förlängs djurens liv alltmer. Däribland kattens. READ MORE

 4. 4. Navigating Deep Classifiers : A Geometric Study Of Connections Between Adversarial Examples And Discriminative Features In Deep Neural Networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johannes Rüther; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Although deep networks are powerful and effective in numerous applications, their high vulnerability to adversarial perturbations remains a critical limitation in domains such as security, personalized medicine or autonomous systems. While the sensitivity to adversarial perturbations is generally viewed as a bug of deep classifiers, recent research suggests that they are actually a manifestation of non-robust features that deep classifiers exploit for predictive accuracy. READ MORE

 5. 5. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johanna Persson; Matilda Persson; [2019]
  Keywords : motivation; hållbart resande; klimatsmart; universitetsledningar;

  Abstract : En utav de största hållbarhetsutmaningar som samhället står inför idag kretsar kring klimatfrågan. Klimatförändringarnas största orsak världen över är koldioxidutsläppen vilket påverkas av såväl stora som små aktörer. READ MORE