Essays about: "Indonesien"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word Indonesien.

 1. 1. Attitudes towards corporate environmental responsibility among future business leaders : A field study on students in Denpasar, Indonesia

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Fanny Baudlot; Emil Engholm; [2019]
  Keywords : Corporate Environmental Responsibility; sustainability; environment; waste; plastic; attitudes; Denpasar; Bali; Indonesia; students; companies; Corporate Environmental Responsibility; hållbarhet; miljö; avfall; plast; attityder; Denpasar; Bali; Indonesien; studenter; företag;

  Abstract : This is a quantitative case study in which attitudes towards Corporate Environmental Responsibility (CER) among management students at Udayana University in Denpasar on the island of Bali in Indonesia, have been investigated. The aim of the study is to investigate the attitudes towards CER among future business leaders in Bali. READ MORE

 2. 2. Selected topics in the phonology and morphosyntaxof Laboya : A field study

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Allahverdi Verdizade; [2019]
  Keywords : Austronesian languages; Indonesia; Sumba; Laboya; Lamboya; clitics; Austronesiska språk; Indonesien; Sumba; Laboja; Lamboja; klitikor; Bahasa Austronesia; Indonesia; Sumba; Lamboya; Laboya; klitik;

  Abstract : The present study investigates selected topics in the phonology and morpho-syntax of Laboya, a largely undescribed Austronesian language of Sumba island in eastern Indonesia. The study was carried out during nine weeks of field work. The language data is comprised by collected questionnaires and free narratives. READ MORE

 3. 3. The Integration of Religion and Spirituality by Humanitarian Organisations in Indonesia : A Qualitative Case Study on the Provision of MHPSS after Disaster

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Fabian Alexander Pfeiffer; [2019]
  Keywords : MHPSS; Indonesia; religion; spirituality; disaster; humanitarian action; MHPSS; Indonesien; religion; spiritualitet; katastrof; humanitärt bistånd;

  Abstract : Although growing scientific evidence has highlighted beneficial effects of religion and spirituality on mental health and psychosocial well-being, the integration of religious and spiritual needs with mental health and psychosocial support in humanitarian contexts has been identified as a gap. Accordingly, this can be linked to a lack of official related guidelines of how to address these concepts in the humanitarian sector. READ MORE

 4. 4. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Keywords : bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Abstract : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. READ MORE

 5. 5. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE