Essays about: "Industrial Comparisons"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words Industrial Comparisons.

 1. 1. Analysing the differences in comment quality between open source development and industrial practices: a case study

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Ahmed Nuur; Alexander Gustafsson; Awele Azimoh; [2019-11-12]
  Keywords : Code comments; Concurrency; Dale-chall;

  Abstract : Many developers view comments as one of the mostimportant artifacts of software development, however fewcomparisons have been made examining the differences incommenting habits of open source developers and industrialpractises. This paper finds differences in the quality ofcomments between these two categories. READ MORE

 2. 2. Machine Learning- An Educational Revolution? A Scenario Analysis of the Future Role of Machine Learning in the Public Primary School in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lisa Emanuelsson; Louise von Braun; [2019-07-09]
  Keywords : Scenario Planning; Machine Learning; Public Primary Education; Trends; Uncertainties;

  Abstract : The Swedish students’ results have gradually decreased in international comparisons, wherefore the educational industry is experiencing an augmenting pressure for change. Simultaneously, the demand and supply of tools based on the Machine Learning (ML) technology is beginning to augment within the educational sector. READ MORE

 3. 3. Capital Structure in Financial Distress: A Comprehensive Study across Industries and Borders

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Oleksandr Baranov; Henrik Hedencrona; [2019-07-02]
  Keywords : Capital Structure; Leverage; Financial Recession; Financial Distress; Tangible Assets; Market-to-Book; Sales; Protability; International Comparisons; Industrial Comparisons;

  Abstract : MSc in Finance.... READ MORE

 4. 4. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE

 5. 5. Development of a DC Beam Model for the First Prototype of the ESS Virtual Machine

  University essay from Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Benjamin Bolling; [2019]
  Keywords : Particle; Accelerator; Beam; Physics; Science; Virtual Machine; Virtual; Machine; Physics and Astronomy;

  Abstract : The European Spallation Source is currently under construction in Lund, Sweden. Consisting of a linear accelerator delivering an unprecedented 5 MW proton beam to the spallation source, i.e. READ MORE