Essays about: "Ingemar Södergren"

Found 2 essays containing the words Ingemar Södergren.

 1. 1. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2020]
  Keywords : friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Abstract : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. READ MORE

 2. 2. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2016]
  Keywords : barn; bostadsnära; natur; skog; unga;

  Abstract : När städer förtätas står ofta den bostadsnära naturen i fokus för etablering av ny bebyggelse. Barn och unga är den största användargruppen i den bostadsnära naturen och på grund av begränsad individuell rörelsefrihet är naturens närhet avgörande för att vistelsen ska ske. READ MORE