Essays about: "Inhysning"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the word Inhysning.

 1. 1. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE

 2. 2. Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Moa Häggmar; Miriam Svensson; [2020]
  Keywords : gruppbox; lösdrift; box; hållbarhet; utevistelse; rörelse; flocl;

  Abstract : Young riding horses should be able to move freely in large areas when growing up to develop a sustainable body for the future. The Swedish breed warm blooded riding horses are seen as healthy and durable in the sport. The structure of Swedish breeders back to 25 years ago is well known. READ MORE

 3. 3. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Jansson; [2019]
  Keywords : inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Abstract : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. READ MORE

 4. 4. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Keywords : dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Abstract : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. READ MORE

 5. 5. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Segerlund; [2018]
  Keywords : kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Abstract : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. READ MORE