Essays about: "Insatser"

Showing result 1 - 5 of 303 essays containing the word Insatser.

 1. 1. Ready or not? : Analysis of the Swedish Energy Sector's Knowledge and View on CSRD

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Ellen Kornfeld; [2024]
  Keywords : CSRD; CSR; NFRD; ESG; SME Energy Sector; SWOT-Analysis; Knowledge-base Analysis; CSRD; CSR; NFRD; ESG; SMF Energisektorn; SWOT-Analys; Kunskapsanalys;

  Abstract : The thesis investigates the view and knowledge among large versus small and medium sized enterprises (SME) regarding the implementation of the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). To enable a broad collection of data the study carries out semi-structured interviews and surveys on companies and stakeholders within the Swedish energy sector, as well as a literature review. READ MORE

 2. 2. IT security expert’s perceptions of cybersecurity when working remotely compared to working in the office : A quality study on Swedish insurance companies

  University essay from Uppsala universitet/Informationssystem

  Author : Kristoffer Kullander; Mathilda Cselenyi; [2024]
  Keywords : Cyber security; cyber threats; cybersecurity awareness; remote work; Protection Motivation Theory; Cybersäkerhet; cyberhot; säkerhetsmedvetenhet; distansarbete; Protection Motivation Theory;

  Abstract : Teleworking has become a significant aspect of working life, especially after the outbreak of the COVID-19 pandemic, which accelerated the trend of teleworking. However, this shift has increased the risk of cyber threats and security risks. READ MORE

 3. 3. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2024]
  Keywords : bostadsgård; användarvänlighet; boendemedverkan; biologisk mångfald; biodiversitet; biotoper; urbana habitat; boende; inkludering; medborgardialog; landskapsarkitektur; Stenmården;

  Abstract : Urbana miljöer står idag inför flera olika utmaningar, där ytorna ska rymma flertalet funktioner och tillgodose en rad olika behov och intressen. Den bostadsnära utemiljön, som bostadsgården utgör, är även den en begränsad yta som står till svars inför flertalet förväntningar. READ MORE

 4. 4. Digital Dashboard for Enhanced Waste Management in the Stockholm Municipality : Bridging Data Insights and Sustainable Practices

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Youssef Ramy Farouk Fam; [2024]
  Keywords : Waste management; Dashboard; Design; Digitalisation; Data visualization; Waste sorting behavior; Avfallshantering; Dashboard; Design; Digitalisering; Datavisualisering; Källsorteringsbeteende;

  Abstract : The surging global trend in waste generation, currently surpassing 2 billion tons annually in cities,stands as a pressing concern amid escalating climate change threats. This master's thesis aims todesign a digital dashboard tailored to the needs of the Stockholm Municipality's waste managementsystem and its different stakeholders. READ MORE

 5. 5. The impact of Covid-19 on malaria healthcare delivery services, treatment and prevention in Sub-Saharan Africa

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Author : Caroline Fundi; [2023]
  Keywords : Covid-19; malaria; Sub-Saharan Africa; Covid-19; malaria; sub-saharan afrika;

  Abstract : Introduktion: Covid-19-pandemin och dess förebyggande åtgärder har fått många länder i subsahariska Afrika att kämpa för att tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster till sina befolkningar i redan ansträngda hälsosystem. På grund av pandemin har störningar i rutinmässiga grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster som malariakontroll i subsahariska Afrika rapporterats som utbredda med allvarliga konsekvenser såsom ökad dödlighet. READ MORE