Essays about: "Insatser"

Showing result 1 - 5 of 269 essays containing the word Insatser.

 1. 1. Effekter av fysisk aktivitet och/eller kost med beteendeförändringstekniker på knäsmärtarelaterade funktionshinder och/eller fysisk funktion vid fetma

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Zunera Saif; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Bakgrund: Fetma är ett världsomspännande problem och är förknippat med knäsmärta hos den vuxna befolkningen. Resultaten av fysisk aktivitet och dietinterventioner med beteendeförändringstekniker för att minska knäsmärtrelaterad funktionsnedsättning hos överviktiga personer studeras inte systematiskt. READ MORE

 2. 2. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Hallén; [2023]
  Keywords : byggskede; byggtid; järnväg; temporär urbanism; ; upplevelsevärden;

  Abstract : Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. READ MORE

 3. 3. Explainable Reinforcement Learning for Gameplay

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Àlex Costa Sánchez; [2022]
  Keywords : Explainable Artificial Intelligence; Local Interpretable Model-agnostic Explanations; Reinforcement Learning; Shapley Additive Explanations; Intel·ligencia Artificial Interpretable; Explicacions model-agnòstiques localment interpretables; Aprenentatge per reforç; Explicacions additives de Shapley; Förklarbar artificiell intelligent; Lokala tolkningsbara modellagnostiska förklaringar; Förstärkningsinlärning; Shapleys additiv förklaringar;

  Abstract : State-of-the-art Machine Learning (ML) algorithms show impressive results for a myriad of applications. However, they operate as a sort of a black box: the decisions taken are not human-understandable. READ MORE

 4. 4. An agent-based model approach to computational epidemiology

  University essay from KTH/Datavetenskap

  Author : Max Wiktorsson; Emil Franzell; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this work was to compare different Non-pharmaceutical interventions (NPIs) in a simulated environment modeling Sweden with 10 000 000 (ten million) agents. Simulating the performance of these NPIs can be beneficial to policymakers and other government officials in order to give the power to make the right decision in the face of an epidemic. READ MORE

 5. 5. The impact of snow loads on snow galleries : An initial evaluation of the snow galleries on the Iron Ore Line in Northern Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Karin Björnlinger; [2022]
  Keywords : Snow load; snow gallery; steel; FEM; railway; cobweb effect; utilizations grade; Snölast; snögalleri; stål; FEM; järnväg; spindelnätseffekten; utnyttjandegrad;

  Abstract : The snow galleries along the Iron ore railway line in northern Sweden have had major problems in recent years due to increasingly large snow loads. Despite great efforts reducing the loads by shoveling off the snow, several of the galleries have been damaged. READ MORE