Essays about: "Insect Disturbances"

Found 4 essays containing the words Insect Disturbances.

 1. 1. NDVI time series analysis for desert locust outbreak detection and quantification analysis of its impact on vegetation productivity of Sahel

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Evangelos Oikonomopoulos; [2020]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem Analysis; Primary Productivity; Desert Locust; NDVI; Time Series Analysis; Outbreak Detection; Food Security; Sahel; Insect Disturbances; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : It has been shown that the semi-arid environment of the Sahelian belt plays an important role in the global carbon uptake as the fluctuation of its primary productivity can be determinant for the global carbon uptake. The insect Schistocerca gregaria commonly known as the desert locust is a disturbance factor that can affect the vegetation productivity for consecutive seasons. READ MORE

 2. 2. Staden som habitat för vilda pollinerande insekter : en möjlig tillflykt för missgynnade arter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Serfezi; [2017]
  Keywords : solitärbi; humla; fjäril; blomfluga; blommande; nektarväxt;

  Abstract : Vilda pollinerande insekter spelar en viktig roll i upprätthållandet av såväl naturliga som konstgjorda, av människan skapade, landskap. De underhåller exempelvis pollineringen av blommande växter. Då insekter är mycket känsliga för miljöförändringar har deras biologiska mångfald och antal minskat under de senaste årtiondena. READ MORE

 3. 3. Forests as carbon sinks : a comparison between the boreal forest and the tropical forest

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Adelina Osmani; [2012]
  Keywords : climate change; physical geography; carbon cycle; tropisk skog; boreal skog; klimatförändringar; kolcykeln; naturgeografi; geografi; tropical forest; boreal forest; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The world’s forest biomes have an important role in the global carbon cycle. With an increasing level of atmospheric CO2 concentration, mainly due to the burning of fossil fuel and deforestation, it is important to analyze the significance of the forests biomes as carbon sinks. READ MORE

 4. 4. The effect of natural disturbances on the carbon balance of boreal forests

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Amelie Lindgren; [2011]
  Keywords : geography; physical geography; natural disturbance; carbon balance; boreal forest; geografi; naturgeografi; naturliga störningar; kolbalans; boreal skog; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Natural disturbances such as fires, insect outbreaks and windthrows are able to influence the balance between the ecosystem gain and loss of carbon in the boreal forest. This effect of natural disturbances on the ecosystem carbon balance has been proposed as one of the reasons why the CO2 concentration in the atmosphere varies between years. READ MORE