Essays about: "Insekter"

Showing result 1 - 5 of 174 essays containing the word Insekter.

 1. 1. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Nelly Zetterquist; [2022]
  Keywords : insekter; sandlevande insekter; vilda bin; skalbaggar; sandmarker; anlägga sandytor; sandbäddar; sandblottor; bohål; kläckhål; miljövariabel; area; lutning; väderstreck; sandjord; täckningsgrad av markvegetation; solexponering; sälg;

  Abstract : Många insekter är beroende av sandiga marker för sin överlevnad. Exempelvis gräver många arter av bin, getingar och skalbaggar sina bon i sandmarker. Under 1900-talet har dock den totala arealen sandmark minskat betydligt till följd av förändrad markanvändning, och tillståndet för sandlevande arter har försämrats. READ MORE

 2. 2. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Lindström; Amelie Ramsten; [2022]
  Keywords : företagsetablering; insekter; legitimitet; inträdesbarriärer; konkurrens; resurser;

  Abstract : År 2020 godkändes utvalda insekter som livsmedel av EU-kommissionen i ett tillägg till EU-förordningen Novel Food No. 2015/2283. Att äta insekter eller använda dem i djurfoder är både bra ur näringssynpunkt och för miljön men det finns idag endast ett fåtal aktörer på marknaden i Sverige. READ MORE

 3. 3. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tea Madunic Olsson; [2022]
  Keywords : semi-natural pastures; restoration; policy; governance; land-use;

  Abstract : Semi-natural pastures are one of the essential types of land for biodiversity in Sweden; the land provides significant beneficial values for biodiversity and is an essential part of the primary food production system. This study aims to increase understanding of how the new policy may influence farmers who wish to restore pastures. READ MORE

 5. 5. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Nikolina Ström; [2022]
  Keywords : Insekter; Livsmedel; Hållbarhet; Matkultur; Entomofagi;

  Abstract : Är Sverige redo för en ny era i sin matkultur? Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen! Entomofagi! Äta insekter? Svensk matkultur har ändrats mycket genom tiden och förändras fortfarande, kommer insekter kunna bli ett populärt alternativ på marknaden tro? Förr åt vi varken pasta, pizza, falafel eller sushi. Det har vi delvis medlemskapet i EU att tacka för, då det medförde bland annat frihandelsavtal inom EU. READ MORE