Essays about: "Inspektor"

Found 5 essays containing the word Inspektor.

 1. 1. Framtidens kompetensförsörjning till jordbruksföretag : tillgång och efterfrågan på framtida ledare mot svenska jordbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Louise Gyllenstierna; [2016]
  Keywords : enkätundersökning; förvaltare; inspektor; jordbruk; ledarskap; gårdsförvaltning; survey; manager; production; agriculture; leadership; farm management;

  Abstract : Det svenska jordbruket har under de senaste decennierna genomgått förändringar mot allt större enheter som producerar i allt större skala. Detta har möjliggjorts genom en ökad effektivisering och mekanisering inom jordbruket vilket inneburit att många lantbruksföretaget måste betrakta sin verksamhet mer som en affärsverksamhet istället för ett renodlat produktionsföretag som det gjorts tidigare. READ MORE

 2. 2. Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Sandra Abrahamsson; [2016]
  Keywords : Inspektor; Kvalitativ; Medlem; Medlemskap; Relationsmarknadsföring; Semistrukturerad intervju; Privatskogsägare; Skogsägarförening; Tjänstedominant logik; Tjänstemarknadsföring; Utbo; Åbo;

  Abstract : Skogsindustrin utgör en viktig del i Sveriges samhällsekonomi, den skapar arbetstillfällen och bidrar positivt till landets handelsbalans. För att hålla industrin rullande krävs ett kontinuerligt inflöde av råvara. READ MORE

 3. 3. Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jacob Rehnman; [2014]
  Keywords : skogsägare; inspektor; virkesköp;

  Abstract : On behalf has a questionnaire been conducted with the aim to find out the members opinion regarding the management of the association. The survey showed that association has a strong position locally and that the forest owners generally are satisfied with the management and the competence among the forest super visors. READ MORE

 4. 4. Vilka faktorer avgör då skogsägaren söker samarbetspartner för planering och genomförande av skogsvård?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oskar Gerdin; [2013]
  Keywords : Röjning; Plantering; Inspektor;

  Abstract : Silviculture in young stands in Sweden is below the mark concerning what has to be done in the forest, and it is time to solve the problem. The problem will not be solved only by the private forest owners, professional help is needed. READ MORE

 5. 5. Mellanskog medlemmars och medarbetares inställning till SMS och e-post : en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Mattias Morberg; [2007]
  Keywords : skogsägare; kommunikation; marknadsföring; enkät; trådlösa media;

  Abstract : Communication, information and marketing are three of the main prerequisites for companies that want to increase their turnover. The everyday work for a Forest Manager within the forest owners' association Mellanskog consists to a large part of interpersonal communication, either by close vicinity contact or by phone calls. READ MORE