Essays about: "Inställning"

Showing result 1 - 5 of 376 essays containing the word Inställning.

 1. 1. IS THE FUTURE OF BEAUTY PERSONALIZED? : CASE STUDY FOR MICROBIOME SKINCARE BRAND SKINOME

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Santa Daniela Kanaska; [2022]
  Keywords : personalization; beauty tech; Artificial Intelligence; Recommender systems; AI ethics; data security; teknik för personliga hudvårdsråd; skönhetsteknik; Artificiell Intelligens; Rekommendationssystem; AI-etik; datasäkerhet;

  Abstract : The researcher takes a user-centric empirical approach to estimate different consumer group participant views on the personalization technology adoption within the skincare industry. In addition, the study aims to highlight the main identified opportunities and concerns that users associate with the personalized technology solutions within the industry, such as skincare and product quizzes, in-depth questionnaires, smart skin analysis tools, and others. READ MORE

 2. 2. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Keywords : DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Abstract : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. READ MORE

 3. 3. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
  Keywords : fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

  Abstract : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. READ MORE

 4. 4. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Keywords : Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Abstract : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. READ MORE

 5. 5. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Wikström; [2022]
  Keywords : bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Abstract : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. READ MORE