Essays about: "Integrated Conservation and Development"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Integrated Conservation and Development.

 1. 1. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ylva Eriksson; [2019]
  Keywords : planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Abstract : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. READ MORE

 2. 2. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Keywords : marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Abstract : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. READ MORE

 3. 3. Forest For Who? A Minor Field Study Exploring Local Narratives About Mgahinga Gorilla National Park, South-Western Uganda

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Astrid Lund Larsen; [2018]
  Keywords : Mgahinga Gorilla National Park; Uganda; Integrated Conservation and Development; protected area management; local narratives; Social Ecological Systems; Social Sciences;

  Abstract : Integrated Conservation and Development (ICD) strategies in nature conservation are increasingly recognised as a way to protect the world’s remaining rainforest without neglecting the needs of the local people who are dependent on the forest resources for their livelihoods. With that said, there is still much to be learned about how to best design and implement ICD in the management of national parks. READ MORE

 4. 4. Kirsebergs Bangårdspark : artrikedom på spåren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erika Spegel-Nääs; [2017]
  Keywords : Ruderatmarkspark; ruderatpark; ruderatmark; bangård;

  Abstract : Ruderatmarker återfinns ofta på bangårdar och karaktäriseras av att marken ständigt störs och därmed saknar heltäckande vegetation. Trots att dessa områden både innehar en hög artrikedom och kulturhistoriska värden utsätts de ofta för exploatering då de bara ses som en skräpmark ej värd att bevara. READ MORE

 5. 5. IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegörare på tröskeln till Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Weimers; [2016]
  Keywords : kålmjöllus; Aleyrodes proletella; invasiva skadegörare; Sverige; IPM; integrerat växtskydd; biologisk bekämpning; naturliga fiender;

  Abstract : Kålmjöllusen, Aleyrodes proletella är en allvarlig skadegörare i kålodling, främst brysselkål och grönkål, i Europa. Likt andra vita flygare sitter lössens nymfstadium på undersidan av bladen och suger växtsaft och kontaminerar dem med skalrester och honungsdagg där sotdaggssvampar kan tillväxa. READ MORE