Essays about: "Integrated Multi-Trophic Aquaculture"

Found 1 essay containing the words Integrated Multi-Trophic Aquaculture.

  1. 1. Concerning the Viability of Offshore Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), and the Possibility for its Optimization.

    University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

    Author : Leo Näsström; [2020]
    Keywords : Aquaculture; Integrated Multi-Trophic Aquaculture; IMTA; Offshore; Optimization; Vattenbruk;

    Abstract : Ett stagnerat globalt fiske har lett till en snabb utökning av vattenbruket för att tillgodose den globala marknaden. Traditionellt vattenbruk har i västvärlden kännetecknats av monospecifika odlingar, ofta med mycket grav påverkan på sin omnejd. READ MORE