Essays about: "Interaction design"

Showing result 1 - 5 of 1331 essays containing the words Interaction design.

 1. 1. MOVING BETWEEN LEVELS OF ENGAGEMENT WITH INTERACTIVE DIGITAL EXHIBITS

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Alena Seredko; [2020-03-24]
  Keywords : Engagement; Museum; Digital technology; Interactive exhibit; Contextual Model of Learning; Visitor Engagement Framework;

  Abstract : Purpose: The overall purpose of the study is to explore how engagement with digital interactive exhibits can be evaluated in a museum rather than in a science centre setting and scrutinize factors that encourage or hinder visitors’ engagement. This is examined using a case study of the Human Nature exhibition displayed at the Museum of World Culture (Gothenburg, Sweden). READ MORE

 2. 2. Control your home with augmented reality

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Daniel Tovesson; [2020]
  Keywords : Augmented reality; Internet of Things; Smart homes; ARKit; Interaction design; User-Centered Design; Technology and Engineering;

  Abstract : As connected devices, or Internet of Things (IoT), are becoming increasingly more common in our homes we need a way to control them remotely. Remote control can be achieved with native applications created by the providers of these IoT devices which can result in you needing several applications to control your IoT devices. READ MORE

 3. 3. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 4. 4. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 5. 5. Distributed Decentralised Visual SLAM for Multi-Agent Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Srihaarika Vijjappu; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : A key challenge in multi robot systems is performing distributed SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). The aim of this thesis is to be able to perform visual SLAM in a decentralised manner across multiple autonomous agents while minimising the inter-agent communication bandwidth requirement. READ MORE