Essays about: "Interaktionsdesign"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the word Interaktionsdesign.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Emma Olsén; [2021]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Abstract : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. READ MORE

 2. 2. Visualization of multi-layered data in node networks

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Jacob Rosensköld; Magnus Sunesson; [2021]
  Keywords : Visualization; Interaction Design; Node networks; Graphs; Technology and Engineering;

  Abstract : Visualization is the discipline of representing information with visual elements. Data structures can benefit from visualization, enabling people deeper understanding of the structures. READ MORE

 3. 3. Implementation of a Microsoft Teams integration into a proprietary platform using user-centered design

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Freja Ekman; Max Strandberg; [2021]
  Keywords : Microsoft Teams; Learning Management System; E-Learning; User-Centered Design; User Experience; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom att COVID-19 pandemin tvingar folk att arbeta och studera hemifrån, en förändring som kanske även kvarstår efter pandemin, blir användbarheten och funktionaliteten som är tillgänglig i ett Learning Management System(LMS) avgörande för vardagen. Målet med detta examensarbete var att designa och implementera en integration mellan Grades platform och Microsoft Teams på ett sätt som tillåter Grade och deras kunder att hantera, planera och hålla lärarledda kurser online på ett användarvänligt och simpelt sätt. READ MORE

 4. 4. A digital tool for mathematical calculations with focus on interaction design

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Malin Cronquist; Mergim Rruka; [2021]
  Keywords : Interaction Design; Prototyping; Design Process; Usability; Technology and Engineering;

  Abstract : Efterfrågan av digitala verktyg i skolor har ökat de senaste åren och idag är det enligt Skolverket ett krav att använda digitala verktyg i matematik. Digitala matematiska verktyg kan förse elever med automatisk återkoppling och lärare kan anpassa sitt sätt att undervisa, baserat på elevernas progression. READ MORE

 5. 5. A design study of a digital tool for rehabilitation of dizziness

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Lina Persson; Maria Persson; [2021]
  Keywords : dizziness; interaction design; digital tool; healthcare; application; yrsel; interaktionsdesign; digitalt verktyg; sjukvård; applikation;

  Abstract : Dizziness and other vestibular symptoms affect around five percent of the general population. As one grows older the risk for dizziness increases and the symptoms become more severe and frequent. Studies have shown that digital tools can be used effectively when treating these symptoms. READ MORE