Essays about: "Internal control assignment"

Found 2 essays containing the words Internal control assignment.

 1. 1. Möjligheter och hinder vid implementering av StegVis 1 : En enkätundersökning riktad till StegVis-utbildade pedagoger i förskolan/skolan i norra Örebro län

  University essay from Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Author : Veronica Öhlund; Erika Wiklund; [2008]
  Keywords : utvärdering; implementeringsprocess.; implementering; StegVis; möjligheter; hinder; Implementation; Second Step; Possibilities; Obstacles; Evaluation; Implementation Process.;

  Abstract : Bakgrund: Forskningen kring implementeringsprocesser inom folkhälsoområdet är fortfarande relativt begränsad. Implementering handlar om att få en ny metod eller ett nytt program att användas i ordinarie verksamhet som en ordinarie metod. READ MORE

 2. 2. Analysis and implementation of a call simulator for [email protected] at Ericsson AB

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Author : Rasmus Larsson; Edvard Wikström; [2004]
  Keywords : Informationsteknik; Ericsson AB; [email protected]; GSM; Bluetooth; VoIP; TCP IP; HMAP; RTP; EFR; Linux; Informationsteknik;

  Abstract : Mobile telephony technology like GSM made portable telephony a possibility. The arising and development of the Internet made a revolutionary change to communication and interchange of information. Bluetooth wireless technology revolutionizes personal connectivity by providing freedom from wired connections. READ MORE