Essays about: "Internationella förpliktelser"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Internationella förpliktelser.

 1. 1. Extractive Industries and Sami in Sweden - An Analysis of the Procedural Safeguards in the Swedish Mineral Framework and Sweden's International and Regional Obligations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jonathan Örnberg; [2018]
  Keywords : International law; International human rights law; Sami; Sami rights; Sweden; Indigenous Rights; Minority Rights; Minority; Minorities; Indigenous peoples; International environmental law; Extractive industries; Mining; Procedural safeguards; Consultation; Participation; Participation in decision-making; Cultural Rights; Right to information; United Nations; European Court of Human Rights; Environment; Cultural life; Right to culture; International obligations; Regional obligations; Right to land and natural resources; Reindeer Husbandry; Reindeer herding; Mineral framework; Samer; Samers rättigheter; Urfolk; Urfolks rättigheter; Minoritet; Minoriteter; Minoriteters rättigheter; Sverige; Gruvdrift; Internationella förpliktelser; Regionala förpliktelser; Förenta nationerna; Kulturella rättigheter; Processuella skyddsåtgärder; Samråd; Deltagande i beslut; Rätt till information; Rätt till land och resurser; Internationella mänskliga rättigheter; Internatinell rätt; Internationell miljörätt; internationell minoritetsrätt; internationell urfolksrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The Sami are one of the world’s indigenous peoples that live in a land area referred to as Sápmi that extends over the north of Sweden, as well as parts of Norway, Finland and Russia. Part of the Sami population in Sweden lives according to their traditional way of life which includes reindeer husbandry, hunting, fishing, and other resource-based activities. READ MORE

 2. 2. Responsibility to protect Rohingya Muslims in Myanmar - Obligation or possibility for the international community?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Ida Köhler; [2018]
  Keywords : Public international law; Responsibility to protect; Myanmar; Rohingya Muslims; Law and Political Science;

  Abstract : The responsibility to protect is a controversial principle and has been ever since it was introduced by the International Commission on Intervention and State Sovereignty in 2001. Unanimously adopted by the United Nations member states in 2005 the principle seemed to be a new way of protecting humanitarian values. READ MORE

 3. 3. In Times of Terror: Derogation and Non-Discrimination in International Human Rights Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Elina Hammarström; [2017]
  Keywords : public international law; folkrätt; human rights; mänskliga rättigheter; derogation; counter-terrorism; non-discrimination; icke-diskriminering; ICCPR; ECHR; Law and Political Science;

  Abstract : Hotet från internationell terrorism har blivit en del av både den politiska och den offentliga debatten i många länder och vuxit till en av de svåraste frågorna att lösa för det internationella samfundet. Enligt folkrätten är stater skyldiga att agera för att på olika sätt för att bekämpa terrorism, men samtidigt förblir staterna bundna av sina internationella förpliktelser rörande mänskliga rättigheter. READ MORE

 4. 4. What’s mine is yours. – Asteroid mining in outer space and the principle that exploration and use of Outer Space shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries and shall be the province of all mankind.

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Martin Larrosa Pardo; [2016]
  Keywords : rymdrätt; Public international law; space law; folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Gruvdrift i yttre rymden har under de senaste åren vuxit fram som en reell möjlighet. Privata företag ligger i bräschen med att utveckla ny teknik för att uppnå utnyttjandet av resurser i yttre rymden. READ MORE

 5. 5. Economic Land Concessions in Cambodia - At the Expense of Adequate Housing? A Minor Field Study

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Sanna Kozak Dehlin; [2015]
  Keywords : public international law; human rights law; right to adequate housing; Law and Political Science;

  Abstract : Idén till denna uppsats kommer från det utbredda fenomenet “land grabbing”, vilket bland annat har lett till att ett stort antal människor över hela världen har blivit tvångsförflyttade. Inom det internationella regelverket för mänskliga rättigheter finns det en rättighet till adekvat (lämplig) bostad. READ MORE