Essays about: "Inventory Management"

Showing result 1 - 5 of 540 essays containing the words Inventory Management.

 1. 1. The Quest for Accurate Inventory Records - A case study of the scrap management process at a Swedish manufacturing company in the automotive industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jonas Pälvärinne; Jonathan Johansson; [2020-06-17]
  Keywords : Inventory record inaccuracy; inventory management; operational trade-off; manufacturing strategy; mixed methodology;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. A Framework for RFID Compatibility in a Fashion Retail Supply Chain : A Case Study in a Swedish Fashion Retailer

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Viktor Fabricio de Barros; Stina Johnson; [2020]
  Keywords : RFID; Supply Chain; Logistics; Fashion; Retail; Compatibility; Implementation; Business;

  Abstract : In recent years supply chain management has undergone significant and rapid changes, these changes are driven by several factors including the business environment, globalization, internet-based systems technological advances and increased demands to deliver better operational performance. These changes have included the increased use of internet-based systems and new technological tools, and one widely discussed technology is Radio Frequency Identification (RFID). READ MORE

 3. 3. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE

 4. 4. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 5. 5. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE