Essays about: "Irene Hjort"

Found 2 essays containing the words Irene Hjort.

 1. 1. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Irene Hjort; [2019]
  Keywords : gps; camera trapping; habitat selection; order of selection; Alces alces; Capreolus capreolus; brownian bridge kernel method;

  Abstract : Ungulates are important animals in Swedish culture and economy, yet they are considered to cause considerable damage on forests to the disadvantage for the forest industry. At the same time, the forest industry is one of the reasons for the increased carrying capacity of moose and roe deer. READ MORE

 2. 2. Död ved i Nordöstra Finlands tallskogar : restaurering ur ett Fennoskandiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Irene Hjort; Linda Zetterkvist; [2018]
  Keywords : diversitet; skogsbränning; pyrofil; saproxyl; boreal skog;

  Abstract : Död ved är en stor bristvara i dagens industriellt skötta skogar. Detta ger stora konsekvenser på många vedlevande organismer som behöver död ved för att kunna leva och föröka sig, något som gör att många av dessa organismer idag är rödlistade. READ MORE