Essays about: "Irrigation"

Showing result 1 - 5 of 266 essays containing the word Irrigation.

 1. 1. Hybrid patches of commoning - Unpacking influences of the hydrosocial cycle on commoning in a downstream desert reclamation area : case study in Youssef El Seddik, Egypt

  University essay from Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete; Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Author : Benjamin Hellström; Leila Sultan; [2020]
  Keywords : water management; Egypt; hydrosocial network; commoning; irrigation; agriculture; commons; environment; desert reclamation; small-scale farming; water resources; livelihoods; Middle East; North Africa; MENA; participatory approach; workshop;

  Abstract : Water stress is increasing globally, especially affecting arid regions of the world such as Egypt. Due to challenges related to intensifying effects of climate change and a rapidly growing population, the levels of and access to water is a continuous area of concern for the country – making it important to analyze how these water issues are managed. READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Bevattning i vallodling

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2020]
  Keywords : grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Abstract : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. READ MORE

 4. 4. Smart Greenhouse : A microcontroller based architecture for autonomous and remote control

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Oscar Johansson; Gustav Andersson; [2020]
  Keywords : Smart Greenhouse; IOT; Internet of Things; Smart Homes; Home Automation; Automation; Smart Växthus; Smarta Hem; Hemautomation; Automation;

  Abstract : Expensive and complex automated systems for greenhouses are frequently utilized in the horticulture industry. In parallel, smart systems for home automation has recently seen a rapid increase in popularity. This project aims to combine the climate optimization capabilities of industrial systems with the convenience of home automation systems. READ MORE

 5. 5. Water quality and water availability at Gårdstånga Nygård

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Lina Lennklev; [2020]
  Keywords : Water resource management; Water quality; Agriculture; Water balance; Constructed wetlands; Surface water bodies; Technology and Engineering;

  Abstract : The report investigated partly how agriculture on and near Gårdstånga Nygård affected the water quality in nearby surface water bodies during the period of testing, and partly whether the supply of water in the Rödabäck river basin is large enough to enable the construction of a well-functioning irrigation pond. The water quality was evaluated by collecting water samples in the field, reading the values of these samples for various water quality parameters and finally an evaluation of said values. READ MORE