Essays about: "Isa Persson"

Found 3 essays containing the words Isa Persson.

 1. 1. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isa Persson; [2020]
  Keywords : endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. READ MORE

 2. 2. Taxonomisk indelning och bevarande av späckhuggaren

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isa Persson; [2017]
  Keywords : späckhuggare; orcinus orca; ekotyper; artindelning; bevarandebiologi; taxonomi;

  Abstract : Späckhuggaren är världens största delfin och en av havens toppredator. Trots att späckhuggaren uppvisar specialiseringar med avseende på social sammansättning, val av bytesdjur och ibland har morfologiska olikheter är den idag betraktad som en monotypisk art. READ MORE

 3. 3. The effect of sodium chloride on eggshell quality in laying hens : a review

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Karin Persson; [2009]
  Keywords : sodium chloride; eggshell quality; carbonic anhydrase; shell formation; poultry; hen; fowl;

  Abstract : Sodium chloride, NaCl, has been shown to have a severe adverse effect on shell quality in birds when received in drinking water. This is a major problem due to an increase of breakage of eggs and great economic losses in commercial egg production. READ MORE