Essays about: "Isabel Dahlgren"

Found 3 essays containing the words Isabel Dahlgren.

 1. 1. The effect of the shape of the waiting area on the behaviour of dairy cows in an automatic milking rotary system

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isabel Dahlgren; [2013]
  Keywords : automatic milking rotary; dairy cows; waiting area; waiting time; behaviour; welfare;

  Abstract : In some systems dairy cows are gathered in a waiting area (WA) prior to milking, to ensure that all cows pass through the milking unit. However, cows of low social rank might have to stand in the WA for a considerable amount of time before entering the milking unit. READ MORE

 2. 2. A comparison of group housing and individual housing for dairy bulls kept for breeding

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isabel Dahlgren; [2010]
  Keywords : bulls; housing; welfare; social behaviour; activity;

  Abstract : This study was conducted at VikingGenetics' bull breeding station in Falkenberg, Sweden. The bulls waiting for the results of their progeny testing at this station are either kept in group housing or individual housing. READ MORE

 3. 3. Relationen mellan varg (Canis lupus) och människa : genom historien och i nutid

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isabel Dahlgren; Nicole Dahlman; Elin Svanström; Elin Svensson; [2008]
  Keywords : varg; människa; relation;

  Abstract : Rovdjursfrågan i Sverige är en stor, het debatt och vi har valt att koncentrera oss på vargen. Det finns många olika åsikter om vargens vara eller icke vara i den svenska naturen och i detta arbete tar vi bl.a. upp några orsaker till de olika åsikterna. READ MORE