Essays about: "Isabella Larsson"

Found 2 essays containing the words Isabella Larsson.

 1. 1. Why do female entrepreneurs decide to exit their ventures? : A qualitative study on the entrepreneurial exit decisions of female entrepreneurs in Sweden.

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : christa keza; Isabella Larsson; [2021]
  Keywords : Female entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial exit;

  Abstract : There are fewer female entrepreneurs than their male counterparts worldwide. This disparity persists even in countries like Sweden with the highest gender equality index scores and therefore presumed to be more gender equal. Moreover, women are underrepresented in the entrepreneurship literature. READ MORE

 2. 2. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Keywords : takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Abstract : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. READ MORE