Essays about: "Isabelle Andersson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Isabelle Andersson.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 2. 2. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Author : Isabelle Andersson; [2020]
  Keywords : indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. READ MORE

 3. 3. The Freedom to Navigate and Demonstrate in the Exclusive Economic Zone

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Isabelle Andersson; [2019]
  Keywords : public international law; law of the sea; freedom of navigation; exclusive economic zone; freedom of expression; Law and Political Science;

  Abstract : I den exklusiva ekonomiska zonen har kuststaten suveräna rättigheter att utforska, exploatera, bevara och hantera de naturliga resurserna, levande eller icke-levande. Detta stadgas i de Förenta Nationernas Havsrättskonvention. READ MORE

 4. 4. Subjektiv bedömning av hälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabelle Andersson; [2018]
  Keywords : häst; hälta; subjektiv; hältbedömning;

  Abstract : Av alla sjukdomsfall i Sverige som veterinärvård söks för handlar ungefär hälften om hältrelaterade problem. I praktiken använder veterinärer sin subjektiva bedömning i form av syn och hörsel för att upptäcka och gradera hälta. READ MORE

 5. 5. Logistic solutions Slovakia - Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Author : Wiktoria Rydin; Isabelle Andersson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This report is a bachelor thesis project conducted by Isabelle Andersson and Wiktoria Rydin as a part of the education Mechanical Engineering, Industrial Economy and Production Management, at the School of Engineering, Jönköping University. The project is a collaboration with Hörle Wire Group AB, a company that produces round and flat-rolled wire of high-quality and they belong to one of Europe's leading suppliers of wire. READ MORE