Essays about: "Isak Öhrlund"

Found 1 essay containing the words Isak Öhrlund.

  1. 1. Utvärdering av koldioxidmätaren Vaisala GMP343 samt sambandet mellan grundvattennivå och koldioxidavgång från torvjordar

    University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

    Author : Isak Öhrlund; [2010]
    Keywords : Vaisala GMP343; växthusgasavgång; grundvattennivå; torvjord; koldioxid; CO2;

    Abstract : The research group Soil and Water Management at the department of Soil and Environment at theSwedish University of Agricultural Sciences in Uppsala are studying greenhouse gas emissions fromcultivated peat soils. To measure carbon dioxide emissions from peat soils in the field the researchgroup are now using two portable carbon dioxide meters (Vaisala GMP343). READ MORE