Essays about: "Islandshäst"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word Islandshäst.

 1. 1. Påverkan av ryggens konformation på hjärtfrekvens och blodlaktat under arbete hos islandshäst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabella Rinaldo; [2021]
  Keywords : Islandshäst; arbetsfysiologiskt svar; hjärtfrekvens; blodlaktat; ryttarvikt;

  Abstract : I Sverige finns cirka 30 000 islandshästar. Islandshästen används till allt ifrån sport och tävling till fritidsridning och turridning. Islandshästen har utöver gångarterna skritt, trav och galopp även tölt och pass. Islandshästen är en liten ras som rids av relativt stora ryttare i förhållande till sin storlek. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas hjärtfrekvens och blodlaktat av T1/T3 (tölt)finalens utformning?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sangsta Elsa Eriksson; [2020]
  Keywords : islandshäst; tävling; fysiologiskt svar; tölt; laktat; träning; hjärtfrekvens;

  Abstract : Effects of walk breaks in T1/T3 final on heart rate and lactate in Icelandic horses Icelandic horses share, with a few other breeds, the genes to perform the gaits tölt (fourbeat without suspension) and flying pace (two-beat with suspension). Characteristic for a good tölt is the clear and distinct four beat, great balance, correct topline and high but supple movements. READ MORE

 3. 3. Ryttarens hjärtfrekvens på tävling jämfört med träning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Andersson; [2019]
  Keywords : islandshäst; hjärtfrekvens; puls;

  Abstract : Sweden is the third biggest country in the world today when it comes to the population of Icelandic horses. There are mainly two kinds of competitions where anyone can participate. The only demand is a membership in an Icelandic horse association which makes competitions in general easy accessed. READ MORE

 4. 4. En beskrivning av islandshästens gångarter : - vad påverkar rörelsemönstret?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ebba Zetterberg; [2018]
  Keywords : gångart; islandshäst;

  Abstract : Hältor är vanligt förekommande hos hästar. För att identifiera och lokalisera var hältan sitter studeras symmetrin i hästens rörelsemönster. Islandshästens rörelsemönster skiljer sig från de flesta andra hästraser med sin utökade förmåga att röra sig i pass och tölt. READ MORE

 5. 5. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Malin Paulsson; [2018]
  Keywords : age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Abstract : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. READ MORE